Partneris, advokatų kontora Venckutė ir Karnickas

Liudas Karnickas

Partneris, advokatų kontora Venckutė ir Karnickas

Advokatas Liudas Karnickas turi išskirtinės patirties teikiant teisines paslaugas farmacijos, sveikatos priežiūros ir IT sektoriams. Jis taip pat atstovauja valstybės institucijose sprendžiant įvairius ženklinimo, reklamos, produktų kokybės ir saugos, kitus su vartotojų teisėmis susijusius klausimus.
Asmens duomenų apsaugos srityje Liudas atstovauja tarptautines ir Lietuvos įmones visais asmens duomenų reguliavimo klausimais bei santykiuose su Valstybine asmens duomenų inspekcija (VDAI). Jis struktūravo ir parengė itin didelės apimties asmens duomenų dalijimosi ir perdavimo sandorius, derino juos su VDAI restruktūrizuojant finansų ir draudimo įstaigas. Taip pat yra konsultavęs tarptautines korporacijas įgyvendinant probleminius teistumo duomenų tvarkymo personalo valdymo tikslais modelius Lietuvoje.
Jis rengia ir įgyvendina klientų intelektinės nuosavybės apsaugos strategijas ir komercinimo sandorius, aktyviai dalyvauja rengiant ir svarstant teisės aktų projektus farmacijos, asmens sveikatos priežiūros, biomedicininių tyrimų srityse. 

El. paštas: liudas.karnickas@vklaw.lt
Telefonas: +370 640 412 35