Teisininkas ir ekonomistas

Valentin Gavrilov

Teisininkas ir ekonomistas

Valentin Gavrilov - teisininkas ir ekonomistas, buvęs Sveikatos apsaugos viceministras atsakingas už farmacijos sritį, buvęs Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos pirmininkas. Valentinas turi patirties ir civilinės bei konkurencijos teisės srityje (buvęs konkurencijos tarybos Teisės skyriaus vedėjas). Sukaupta patirtis leidžia Valentinui puikiai orientuotis vaistinių preparatų kompensavimo procedūrose bei išmanyti vaistų politikos formavimo procesų bei sprendimų priėmimo vaistų kompensavimo srityje specifiką.

Frazė, kuri Jus apibūdina?
Kantrybė yra aukščiausia tvirtos valios išraiška

Kas paskatino dalintis savo žiniomis ir patirtimi?
Supratimas, kad mano turimos žinios ir patirtis gali būti tikrai naudingos kitiems ir leis ne tik konkretiems žmonėms išvengti galimų klaidų, bet ir gali prisidėti prie naudingesnių visai visuomenei rezultatų pasiekimo.

Ką labiausia vertinate žmonėse?
Labiausiai žmonėse vertinu duoto žodžio laikymąsi, sąžiningumą ir profesionalumą.

Telefonas: +370 611 20 836