Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūra

Vytautas Šveikauskas

Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūra

Per 28 praktinės veiklos Lietuvoje metus yra sukaupęs didelę darbo patirtį sveikatos priežiūros ir korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje srityse. Turi didžiulę patirtį atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, rengiant bendrą motyvuotą išvadą, atliekant teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, vedė užsiėmimus korupcijos prevencijos klausimais asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vertino korupcijos prevencijos priemonių vykdymą sveikatos priežiūros įstaigose. Savo veikloje korupcijos prevencijos klausimais glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos bei kitų padalinių darbuotojais. 

Telefonas: +370 683 20 598